Е-БІБЛІОТЕКА

Плодоовочівник1.Барабаш О.Ю. Овочівництво і плодоовочівництво: підручник/О.Ю. Барабаш, О.М. Цизь, О.П. Леонтьєв, В.Т. Гонтар.-К.: Вища школа,2000.-503с. (10 прим.)
2.Петров П.В. Агротехнологія: технологічні карти вирощування с/г культур: навч. посіб./Петров П.В.,ПосполітакТ.Є, Юркевич Є.О.К.:Аграрна освіта, 2009-268с.(10 прим.)
3.Скалецька Л.Ф.Зберігання та переробка продукції рослинництва: Подпрятов Г.І. – Навч.посіб -К.: Вища школа,2001,-503 с.:іл.(10 прим.)
Продавець продовольчих товарів1.Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів: підручник для ПТНЗ/Л.Д. Кришемінська, А.В. Семенчук, В.Т. Коротких та ін.; за ред. Л.Д. Кришемінської.- К.:Вікторія,2001.- 384 с. (10 прим.)
2.Бойко М.М. Експлуатація холодильного та торговельного обладнання: підручник для ПТНЗ / М.М. Бойко. – Х.: Компанія СМІТ, 2001. – 512с. (20 прим.)
4.Кришемінська Л.Д. Етика ділових відносин у торгівлі: підручник для ПТНЗ / Л.Д. Кришемінська. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Вища школа, 2006. – 150с.(10 прим.)
5.Новак С.О. Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: навч. посіб. для ПТНЗ / С.О. Новак; за ред. Л.Д. Кришемінської. – В.: Вікторія, 2003. – 160 с. (20 прим.)
6.Жарікова Л.Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів
Електрогазозварник1. Биковський О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник.- К.: Основа,2021.- 400 с.:іл., фот.(20 прим.)
2. Гуменюк І.В. Обладнання та технології зварювальних робіт: навч. посіб. для ПТНЗ / І.В. Гуменюк. – К.: Грамота, 2014. – 120 с.(20 прим.)
3. ПІДРУЧНИК Види з’єднань
4. Матеріалознавство та технологія металів
Водій категорія “C”1.Виходець О.М.,Кизилова Е.О.,Слобекз.Ю. Культура та етика водіння:Підручник для учнів проф-тех.навч.закл.
К.:Пед.преса,2008.-320с.(30 прим.)
2. Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів: підруч. для ПТНЗ / В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик,- 6-те вид.- К.: Либідь, 2006. – 400с.(30 прим.)
3. Коваленко В.М. Діагностика і технологія ремонту автомобілів: підруч./В.М.Коваленко,В.К. Щурихін.-Київ: Літера ЛТД,2017.- 224с.
4.Костів Б.І. Експлуатація автомобільного транспорту:Підручник.-Львів: Світ,2004.-496 с.: іл.(20 прим.)
5.Марков О.Д. Організація автосервісу: підруч. для ПТЗО / О.Д. Марков. – Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 332 с.(30 прим.)
Кухар1.Антонець Л.І. Лабораторний практикум з предмета “Технологія приготування їжі та організація виробництва”: навч. посіб. для ПТНЗ / Л.І. Антонець, О.М. Куба, Л.Я. Старовойт. – К.: Факт, 2003. – 304с.(30 прим.)
2.Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для ПТНЗ / В.С. Доцяк. – К.: Наш час, 2014. – 400с.(30 прим.)
3.Доцяк В.С. Українська кухня: підруч. для ПТЗО. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. / В.С. Доцяк. – Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 558с.(20 прим.)
4.Доцяк В.С. Українська кухня: технологія приготування страв: підруч. для ПТУ / В.С. Доцяк. – К.: Вища школа, 1995. – 550с.(10 прим.)
5.Технологія приготування їжі: підруч. для ПТНЗ / М.С. Косовенко, Ж.М. Смірнова, Л.Я. Старовойт. – К.: Факт, 2003. – 360 с.(30 прим.)
6.Саєнко Н.П. Устаткування підприємств громадського харчування: підруч. для ПТНЗ / Н.П. Саєнко, Т.Д. Волошенко. – К.: ЛДЛ, 2005. – 320 с. (30 прим.)
7.Мікробіологія та фізіологія харчування: навч. посіб. для ВНЗ / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. – К.: Кондор, 2009. – 242 с. (30 прим.)
8.Устаткування підприємств громадського харчування: лабораторний практикум: навч. посіб. для ПТНЗ / Л.Я. Старовойт, О.П.Шинкаренко, Т.П. Сидорчук, Л.М. Дідик. – Львів: Оріяна-Нова, 2001. – 192 с.(30 прим.)
9.Кулінарна справа .Технологія приготування їжі.
Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки1.Власенко А.М. Слюсарні роботи: підручник для ПТНЗ / А.М. Власенко. – К.: Вища освіта, 2013. – 357 с.(20 прим.)
2.Гуменюк І.В. Технологія механоскладальних робіт: підруч. для ЗП(ПТ)О / І.В. Гуменюк, О.В. Гуменюк, В.В. Паржницький. – К.: Грамота, 2020. – 256с.(20 прим.)
3.ПоповА.Ф.,ПахарТ.В.,Паржницький О.В.,Шулепіна Г.Ю.Основи слюсарної справи: навчальний посібник.Чернівці: Букрек,2020.
224 с.: іл.(30 прим.)
4. Основи слюсарної справи
Тракторист- машиніст с/г (лісогосподарської) техніки1.ГоловчукА.Ф.Експлуатація та ремонт с/г техніки: Підручник: У 3 кн./А.Ф. Головчук, В.Ф.Орлов, О.П.Строков: За ре. А.Ф.Головчука.-К.:Грамота,2003.-Кн.1: Трактори.-336 с.:іл.(20 прим.)
2.Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт с/г техніки: Підручник: У 3 кн./А.Ф. Головчук, В.Ф.Орлов, О.П. Строков: За ред. А.Ф.Головчука.-К.:Грамота,2003-2005.-Кн.3:Машини с/г/А.Ф.Головчук,В.І.Марченко,В.Ф.Орлов.-2005.-51с.:іл.(20 прим.)
3.Головчук А.Ф. Машиновикористання та екологія довкілля: Підручник/ Головчук А.Ф.,Лімонт А.С., Бондаренко М.Г. За ред.А.Ф.Головчука.-К.:Грамота,2007.-354с.:іл.(10 прим.)
4.Гречуха В.А: Трактор. Будова та експлуатація: Навч. посібник. -К.: Вища освіта,2006.-183с.:іл.(20 прим.)
5.ЛуцюкВ.І. Агротехнологія: підручник для здобувачів освіти ПТО/ В.І.Луцюк,О.Л.шамралюк-Київ: Літера ЛТД,2020.-256с.(10 прим.)
6.Мельникович М.М.Лабораторно-практичні роботи з будови та експлуатації с/г техніки (Трактори і автомобілі) :Навч.посіб./М.М.Мельникович, М.П.Морозюк. -К.: Вища освіта,2013.-239с.(20 прим.)
7.Ратомська З.С. Механізація сільського господарства.-Львів:Оріана-Нова,2000-140с.(30 прим.)
8.СердюкМ.М. Організація і технологія механізованих робіт у рослинництві: Навч.посіб./М.М. Сердюк,В.І.Чулаков.-К.:Видавництво А.С.-К,2006,-192с.:іл.(10 прим.)
9.Скрипник В.І.Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової с/г техніки.навч.посіб. В.І.Скрипник.-К.: Літера ЛТД,2019.-256с.
ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТЕНТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Наша бібліотека - територія творчого розвитку і локацій дозвілля